Doanh nghiệp Quảng Ngãi là một đứa con tinh thần của Dakata Groups – được hình thành với mục đích mang và phổ cập CNTT đến với mọi đơn vị, Doanh nghiệp và con người trong Doanh nghiệp, vì thế, chúng tôi luôn hướng tới:

1. Chuyên Nghiệp

– Chúng tôi truyền thông những thông tin, những sản phẩm, những giải pháp CNTT tối ưu nhất, tốt nhất để áp dụng với thực tế tại các Doanh nghiệp Quảng Ngãi.

– Lựa chọn cách đưa thông tin, sản phẩm, giải pháp, dịch vụ với chi phí tối ưu, tiết kiệm nhưng đạt hiệu quả cao nhất trong công tác quản lý, sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.

– Nhân sự của Dakata luôn hướng tới cách hỗ trợ chuyên nghiệp và hiệu quả nhất.

2. Hiệu Quả

– Những giải pháp, sản phẩm, dịch vụ do chúng tôi để xuất sẽ giúp Doanh nghiệp đạt hiệu quả cao trong công tác Quản Lý, Điều Hành, Sản Xuất, Chăm sóc Khách hàng.

– Góp phần tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp và văn hóa tốt nhất cho khách hàng.

3. Tận Tụy

– Dakata luôn hỗ trợ mọi Khách hàng bằng các phương thức: email, stick, request online, zalo, phone,…

– Giải quyết nhanh chóng những sự việc xảy ra giảm tối đa thời gian cho khách hàng và xã hội.

– Sẵn sàng giúp đỡ khách hàng khi cần thiết hoặc được yêu cầu phù hợp.

HOTLINE CỦA DOANH NGHIỆP QUẢNG NGÃI/ DAKATA GROUPS: 

(0255) 628.58.78 – 0978.28.58.78 (ưu tiên)

Doanh nghiệp Quảng Ngãi – Cung ứng, hỗ trợ dịch vụ Giải pháp CNTT cho Doanh nghiệp và Cá nhân