Khuyễn mãi Chữ ký số

GIẢI PHÁP - DỊCH VỤ CNTT CHO DOANH NGHIỆP

Tại sao nên chọn chúng tôi?

Chúng tôi ra đời như một nghĩa vụ đồng hành và hỗ trợ cho các Doanh nghiệp Quảng Ngãi hội nhập phát triển.

Số lượng Doanh nghiệp tại Quảng Ngãi là

10.565

Tổng đài Dịch vụ luôn hỗ trợ Khách hàng 24/7

0978.28.58.78

  1. Hình ảnh mạnh mẽ thân thiện, hiện đại cho khách hàng
  2. Tác phong nhanh nhẹn, nghiệp vụ tinh thông
  3. Quyền lợi của khách hàng là trách nhiệm của Ngày & Đêm
  4. Phí dịch vụ cạnh tranh hợp lý từ phổ thông đến cao cấp
  5. Bảo hiểm trách nhiệm công cộng, bảo hiểm trách nhiệm 22 tỷ
  6. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng DVBV theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
  7. Hệ thống kiểm soát chất lượng liên tục 24h/7 

Một số tổng đài nghiệp vụ có liên quan

Doanh nghiệp Quảng Ngãi